SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN, Müdür

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Üye

Doç. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Üye

Yrd. Doç. Dr. Öznur  BÜYÜKTURAN, Üye

Yrd. Doç. Dr. Buket  BÜYÜKTURAN, Üye

Yrd.Doç.Dr.Gökçe DEMİR, Üye