Sağlık Bilimleri Enstitüsü, kaliteli ve standart sağlık hizmeti sunarak öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda lisansüstü eğitim vermeyi, bilime ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunacak, yaratıcı, bilimsel düşünceye sahip, yenilikçi, girişimci, özgüvene sahip alanında yetkin bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.