Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2016 - Resmi Gazete Sayısı: 29690) - Bilgi Notu

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİK, YÖNERGE ve SENATO KARARLARI

Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabulüne ilişkin 15.06.2016 Tarih ve 2016/10-13 Sayılı Kararı

LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATLARI VE İLKELER

Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Lisans Programı Açmak için Başvuru Formatı

Yükseköğretim Kurulu, Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak için Başvuru Formatı

Yükseköğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler